Знаємо свої права, виконуємо свої обов'язки

 

Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки


«Права людини можуть бути реалізовані тоді, коли люди поінформовані про свої права і знають, як ними користуватися. Тому освіта у сфері прав людини має надзвичайно важливе значення для ефективного виконання встановлених стандартів. І хоча це було заявлено 60 років тому, коли було прийнято загальну декларацію прав людини, ми поки що не досягли того, щоб люди знали про свої права і розуміли, як вимагати, щоб ці права дотримувалися».

        Томас Хаммарберг

Кожен із нас, і дорослий і малий, є повноправним членом суспільства, його невід’ємною частиною, вільним і рівним у своїй гідності та правах.

Однією з ознак правової держави є правова культура її громадян. А це означає, що громадяни такої держави повинні чітко знати свої права і вміти правильно ними користуватися, а також добросовісно виконувати свої обов’язки…

Минуло не одне тисячоліття, поки людство усвідомило неповторність кожної особистості і прийняло закони, які б оберігали людину, її життя, її індивідуальність.

Ми з вами є громадянами держави Україна. В нашій країні людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Так записано у Конституції України – Основному Законі нашої країни.

Кожен із нас, і дорослий і малий, є повноправним членом суспільства, його невід’ємною частиною, вільним і рівним у своїй гідності та правах.

Першим кроком для певної реалізації себе як повноцінного громадянина є ознайомлення з основними правами та обов’язками. Адже, щоб запобігти порушенню своїх прав, а в разі порушення – захистити, то потрібно їх знати.

На виставці, "Знаємо свої права, виконуємо свої обов'язки", яку ми підготували для своїх користувачів, представлено документи з фондів бібліотеки: нормативно-правові акти, монографії, збірники статей науково-практичних конференцій, навчальні посібники, конспекти лекцій, що висвітлюють питання прав людини у національному та європейському контекстах. Зокрема, сучасний стан і перспективи розвитку сімейного права України в умовах адаптації до європейського права, правове регулювання соціального захисту різних категорій осіб – національний та міжнародний досвід, трудові та соціально-економічні права, питання подолання насильства в сім’ї: український та міжнародний досвід тощо.

Діти – це окрема, самостійна частина суспільства, якій притаманні особливі правила поведінки, своєрідні  життєві погляди, що забезпечують її розвиток становлення та перетворення в дорослу частину суспільства.

Отже, право, закони супроводжують людину все її життя. Щоб уміло і правильно користуватись своїми правами і добре виконувати свої обов’язки, не порушуючи прав і законних інтересів інших, треба знати закони.
Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Ернест Сетон-Томпсон - 160 років від дня народження.

Письменники-фронтовики

«Зниклі птахи та тварини України»